1.  Подношење живота

2.  Ограничавање брзине

3.  Дозвољено оптерећење кућишта